ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտը հիմնադրվել է 1938 թ.
Տնօրեն` կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Ղուկասյան Անահիտ Գեորգիի

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության Ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտն իր գործունեության ավելի քան յոթանասուն տարիների ընթացքում գիտական կոլեկտիվի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ դարձել է առաջատար և խոշոր գիտական հաստատություն: Ինստիտուտում հիմնարար և կիրառական նշանաության արժեքավոր հետազոտություններ են իրականացվել հանրապետության ֆլորայի, բուսական ծածկույթի, էվոլյուցիոն կարգաբանության, բույսերի ֆիզիոլոգիայի, ինչպես նաև բուսաբանական այգիներում (Երևանի, Վանաձորի և Սևանի) բույսերի ներմուծման ու կլիմայավարժեցման ուղղություններով։

Հիմնական գիտական ուղղությունները

Հիմնական գիտական նվաճումները