ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի Գիտական խորհրդի 2016 թ. դեկտեմբերի 23-ի որոշում ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ N1060-Ա ծրագրի «Բնապահպանության» բաժնի 5-րդ կետի «ե» ենթակետի, “Երևան քաղաքում Բուսաբանական այգու հիմքի վրա ստեղծել կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական կրթության ազգային կենտրոն” վերաբերյալ հղում


Նորություններ

16.08.2016

2016թ․օգոստոսի 15 և 16-ին Երևանի Բուսաբանական այգում խնամքի ընթացքում գոյացած չորացած ճյուղերի կույտը այրևել է մեր կողմից՝ հետագա հրդեհի վտանգը կանխելու նպատակով՝ նախապես զգուշացնելով ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Կատարված գործողությունը համարվում է հսկվող կրակ։ Հրշեջ մեքենաները ժամանել են սխալմամբ, երբ պարզվել է, որ կրակ հսկվող է, վերադարձել են հրշեջ մաս։

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության Ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտը հիմնադրվել է 1938 թ.
Տնօրեն` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ժիրայր Հմայակի Վարդանյան

ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտն իր գործունեության ավելի քան յոթանասուն տարիների ընթացքում գիտական կոլեկտիվի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ դարձել է առաջատար և խոշոր գիտական հաստատություն: Ինստիտուտում հիմնարար և կիրառական նշանաության արժեքավոր հետազոտություններ են իրականացվել հանրապետության ֆլորայի, բուսական ծածկույթի, էվոլյուցիոն կարգաբանության, բույսերի ֆիզիոլոգիայի, ինչպես նաև բուսաբանական այգիներում (Երևանի, Վանաձորի և Սևանի) բույսերի ներմուծման ու կլիմայավարժեցման ուղղություններով։

Հիմնական գիտական ուղղությունները

Հիմնական գիտական նվաճումները