# Ազգանուն Անուն Հայրանուն Գիտական աստիճանը, կոչումը
1 Վարդանյան Ժիրայր Հմայակի (նախագահ) Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
2 Ղուկասյան Անահիտ Գեորգիի (նախագահի տեղակալ) Կենսաբ. գիտ. թեկնածու
3 Օգանեզովա Գոհար Հրանտի (գիտքարտուղար) Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
4 Բատիկյան Հայկուշ Գուրգենի Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
5 Հակոբյան Ժանետա Անդրանիկի Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
6 Հայրապետյան Ալլա Մկրտչի Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
7 Հովհաննիսյան Մարինե Էդգարի Կենսաբ. գիտ. դոկտոր
8 Նանագուլյան Սիրանուշ Գերասիմի Կենսաբ գիտ. դոկտոր
9 Սայադյան Հովիկ Յախշիբեկի աշխ. գիտ. դոկտոր
10 Ֆայվուշ Գեորգի Մարկի Կենս. գիտ. դոկտոր
բեռնել ԲՈՀ-ի հրամանը