# Ազգանուն Անուն Հայրանուն Գիտական աստիճանը, կոչումը
1 Վարդանյան Ժիրայր Հմայակի (նախագահ) ՀՀ ԳԱԱ Թղթակից անդամ, Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
2 Օգանեզովա Գոհար Հրանտի (նախագահի տեղակալ) Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
3 Ղուկասյան Անահիտ Գեորգիի (գիտքարտուղար) Կենս. գիտ. թեկնածու
4 Հայրապետյան Ալլա Մկրտչի Կենս. գիտ. դոկտոր
5 Հակոբյան Ժանետա Անդրանիկի Կենս. գիտ. դոկտոր
6 Հովհաննիսյան Մարինե Էդգարի Կենս. գիտ. դոկտոր
7 Նանագուլյան Սիրանուշ Գերասիմի Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
8 Օսիպյան Լիա Լևոնի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
9 Ֆայվուշ Գեորգի Մարկի Կենս. գիտ. դոկտոր
բեռնել ԲՈՀ-ի հրամանը