Բուսաբանության 035 մասնագիտական խորհուրդ

N/N Ազգանուն Անուն Հայրանուն Գիտական աստիճանը Մասնագիտության թվանիշը խորհրդում
1 Վարդանյան Ժիրայր Հմայակի
(նախագահ)
ՀՀ ԳԱԱ Թղթակից անդամ,
Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Գ.00.05, Գ.00.11
2 Օգանեզովա Գոհար Հրանտի
(նախագահի տեղակալ)
Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.00.05, Գ.00.11
3 Ղուկասյան Անահիտ Գեորգիի
(գիտքարտուղար)
Կենս. գիտ. թեկնածու Գ.00.05
4 Գաբրիելյան Էլեոնորա Ցոլակի Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.00.05
5 Հովհաննիսյան Մարինե Էդգարի Կենս. գիտ. դոկտոր Գ.00.05
6 Բալոյան Սամվել Անուշավանի Կենս. գիտ. դոկտոր Գ.00.05
7 Նանագուլյան Սիրանուշ Գերասիմի Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.00.05, Գ.00.17
8 Հայրապետյան Ալլա Մկրտչի Կենս. գիտ. դոկտոր Գ.00.05
9 Օսիպյան Լիա Լևոնի ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Գ.00.05, Գ.00.17
10 Ֆայվուշ Գեորգի Մարկի Կենս. գիտ. դոկտոր Գ.00.05, Գ.00.11
11 Հակոբյան Ժանետա Անդրանիկի Կենս. գիտ. դոկտոր Գ.00.05

035 Բուսաբանության և կենդանաբանության խորհրդը կազմակերպում է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ ՀՀ ԳԱԱ Բուասբանության ինստիտուտում Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

Գ.00.05 – Բուսաբանություն մասնագիտությամբ (կենսաբանական գիտություններ),

Գ.00.11 – Էկոլոգիա մասնագիտությամբ (կենսաբանական գիտություններ) խորհրդի կազմում ընդգրկելով հետևյալ մասնագետներին.
Սաղաթելյան Արմեն Կառլենի ե.-հ. գ. դ. Գ.00.11
Մեժունց Բագրատ Խաչատուրի գ.գ.դ. Գ.00.11
Վարդանյան Զարուհի Սամվելի կ.գ.դ. Գ.00.11

Թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություն

Գ.00.17 – Սնկաբանություն մասնագիտությամբ (կենսաբանական գիտություններ) խորհրդի կազմում ընդգրկելով հետևյալ մասնագետներին.

Բադալյան Սուսաննա Միքայելի կ.գ.դ. Գ.00.17
Բատիկյան Հայկուշ Գուրգենի կ.գ.դ. Գ.00.17
Շահազիզյան Իրեն Վաչագանի կ.գ.թ. Գ.00.17


բեռնել ԲՈՀ-ի հրամանը